NEWAG Lease Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, pod adresem: ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz powstała 13 listopada 2013 roku. Początkowo Spółka działała pod firmą Enobit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485633, posiada nr statystyczny REGON 146980413 oraz nr identyfikacji podatkowej NIP 5272706604. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 294.844.100,00 zł. Komplementariuszem Spółki jest Newag Lease Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółka jest jednostką zależną NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, która jest właścicielem wszystkich akcji Spółki oraz jedynym udziałowcem komplementariusza.

Spółka zajmuje się głównie dzierżawą i leasingiem taboru szynowego oraz zapewnieniem finansowania dla pozostałych podmiotów z grupy kapitałowej NEWAG S.A.


Skontaktuj się z nami.